Wskazówki dotyczące plam.

Wskazówki dotyczące plam.

1. Zawsze pamiętaj, że: nie można zagwarantować całkowitego usunięcia plam i uzgodnij tą kwestie z klientem przed rozpoczęciem całej procedury czyszczenia.

2. Niektóre plamy powstałe np z: barwników spożywczych, gorących napoi, preparatów kosmetycznych czy żywności (i inne) mogą spowodować trwałą zmianę koloru włókien i reagować na produkty służące do usuwania zabrudzeń w sposób odwrotny niż zamierzony.

3. Niektóre zabrudzenia, np. barwniki spożywcze, gorące napoje, preparaty kosmetyczne czy żywność (i inne) mogą spowodować trwałą zmianę koloru włókien i reagować na produkty służące do usuwania zabrudzeń w sposób odwrotny niż zamierzony.

4. Niektóre przebarwienia mogą być trwałe.

5. Bądź cierpliwy! - niektóre zabrudzenia reagują powoli.

6. Wszystkie plamy i zabrudzenia powinny być usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, aby zapobiegać trwałym przebarwieniem. Im dłużej zabrudzenie pozostaje na dywanie, wykładzinie czy tapicerce, tym trudniej je usunąć.

7. Zawsze usuń najpierw stałe zabrudzenie (wosk, klej, farbę itp.) używając szpatułki, patyczka detaszerskiego lub tępego noża.

8. Zaczynaj zawsze od zewnętrznej krawędzi i kieruj się do środka, żeby nie powiększyć plamy.

9. Mokre i świeże zabrudzenia powinny być zawsze wytamponowane czystym białym ręczniczkiem, chustką lub pieluchą z materiału absorbującego.

10. Nigdy nie używaj kolorowych ścierek. Delikatnie umieszczaj ręcznik na plamie i zbieraj wilgoć aż do skutku.

11. Nakładaj małe ilości środka czyszczącego na włókno i tamponuj czystym białym ręcznikiem.

12. Jeżeli czyszczony materiał farbuje lub jego kolor zmienia się – zrób test niebieski i czerwony, ewentualnie przerwij czyszczenie, poinformuj klienta lub skontaktuj się z nami!

13. Nałożenie środka odbywa się na odpowiedzialność osoby czyszczącej.

14. Końcowym etapem jest zawsze spłukanie powierzchni wodą lub najlepiej produktem o odczynie kwaśnym np. Fibre & Fabric Rinse.

15. Jeżeli jest to zalecane to zbierz całą pozostałą wilgoć ręcznikiem.

64 Comments

  • Avatar
   Kubek
   Jun 09, 2020

   I think that Kubek termiczny or may be Kubek termiczny sklep will be great idea, for example thermos or stanley contigo and at last esbit

   • Avatar
    zian rizky
    Oct 28, 2020

    Bee Bagshop, toko tas online di Bandung menyediakan banyak ragam model tas ransel, selempang, handbag, tote bag, waistbag untuk pria, wanita, serta anak anak. Lihat koleksi lengkapnya di tautan ini, jual tas murah Bandung. Untuk anda yang membutuhkan supplier tas yang punya banyak model dan varian tas murah untuk pria, wanita, dan anak-anak untuk dijual kembali, bisa baca peluang bisnis tanpa modal di sini, supplier tas pria, wanita, dan anak murah Bandung. Di sini tersedia banyak ragam model tas ransel sekolah anak yang banyak digemari anak laki laki dari waktu ke waktu, diantaranya tas ransel bergambar robot. Untuk melihat koleksinya bisa membuka link ini, grosir tas robot murah. Salah satu robot yang saat ini banyak digemari anak laki laki adalah tobot. Untuk melihat koleksi tas tobot di toko kami, silahkan kunjungi halaman ini, jual tas tobot murah di Bandung. Kami juga menyediakan tote bag model tali sumbu berbahan kanvas dengan banyak pilihan motif yang menarik dan cocok digunakan wanita dari berbagai usia. Lihat koleksinya di sini ya, tote bag tali sumbu murah di Bandung.

  • Avatar
   Truth or Dare Questions
   Jul 28, 2020

   this blog was really great, never seen a great blog like this before. i think im gonna share this to my friends.. Truth or Dare Questions

  • Avatar
   Hero Instinct
   Jul 28, 2020

   Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Hero Instinct

  • Avatar
   His Secret Obsession
   Jul 28, 2020

   It should be noted that whilst ordering papers for sale at paper writing service, you can get unkind attitude. In case you feel that the bureau is trying to cheat you, don't buy term paper from it. His Secret Obsession

  • Avatar
   Hero Instinct
   Jul 28, 2020

   wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Hero Instinct

  • Avatar
   ExpressVPN
   Jul 28, 2020

   I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. ExpressVPN

  • Avatar
   ExpressVPN Review
   Jul 28, 2020

   Thank you for the post. I will definitely comeback. ExpressVPN Review

  • Avatar
   His Secret Obsession
   Jul 28, 2020

   I wanted to leave a little comment to support you and wish you a good continuation. Wishing you the best of luck for all your blogging efforts. His Secret Obsession

  • Avatar
   Relationship Rewrite Method
   Jul 28, 2020

   I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Relationship Rewrite Method

  • Avatar
   Text Chemistry
   Jul 28, 2020

   this blog was really great, never seen a great blog like this before. i think im gonna share this to my friends.. Text Chemistry

  • Avatar
   His Secret Obsession
   Jul 28, 2020

   Its as if you had a great grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from more than one angle. His Secret Obsession

  • Avatar
   Text Chemistry
   Jul 28, 2020

   wow... what a great blog, this writter who wrote this article it's realy a great blogger, this article so inspiring me to be a better person Text Chemistry

  • Avatar
   Make Him Worship You
   Jul 28, 2020

   I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Make Him Worship You

  • Avatar
   Make Him Worship You
   Jul 28, 2020

   I am genuinely thankful to the holder of this web page who has shared this wonderful paragraph at at this place Make Him Worship You

  • Avatar
   Knock Knock Jokes
   Jul 28, 2020

   The blog and data is excellent and informative as well Knock Knock Jokes

  • Avatar
   How To Ride A Guy
   Jul 28, 2020

   This is an awesome motivating article.I am practically satisfied with your great work.You put truly extremely supportive data. Keep it up. Continue blogging. Hoping to perusing your next post How To Ride A Guy

  • Avatar
   Logo Maker
   Jul 28, 2020

   Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. Logo Maker

  • Avatar
   Hero Instinct
   Jul 28, 2020

   I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Hero Instinct

  • Avatar
   Cheesy and Funny Pick-up Lines
   Jul 28, 2020

   wow, great, I was wondering how to cure acne naturally. and found your site by google, learned a lot, now i’m a bit clear. I’ve bookmark your site and also add rss. keep us updated. Cheesy and Funny Pick-up Lines

  • Avatar
   Conversation Starters
   Jul 28, 2020

   I was just browsing through the internet looking for some information and came across your blog. I am impressed by the information that you have on this blog. It shows how well you understand this subject. Bookmarked this page, will come back for more. Conversation Starters

  • Avatar
   Trimtone Fat Burner
   Jul 28, 2020

   Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do Trimtone Fat Burner

  • Avatar
   Trimtone
   Jul 28, 2020

   I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Trimtone

  • Avatar
   pallamano malo
   Jul 29, 2020

   Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. pallamano malo

  • Avatar
   ply mouth area business center
   Jul 29, 2020

   Your music is amazing. You have some very talented artists. I wish you the best of success. ply mouth area business center

  • Avatar
   transco neon
   Jul 29, 2020

   It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. transco neon

  • Avatar
   medico ventures
   Jul 29, 2020

   Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog. medico ventures

  • Avatar
   tehachapi humane
   Jul 29, 2020

   Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do tehachapi humane

  • Avatar
   fuel up to play 60 media resources
   Jul 29, 2020

   I see some amazingly important and kept up to length of your strength searching for in your on the site fuel up to play 60 media resources

  • Avatar
   zachariah's way
   Jul 29, 2020

   Here at this site really the fastidious material collection so that everybody can enjoy a lot. zachariah's way

  • Avatar
   outer hebrides food trail
   Jul 29, 2020

   I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! outer hebrides food trail

  • Avatar
   the saint peterburgh home inspector
   Jul 30, 2020

   I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. the saint peterburgh home inspector

  • Avatar
   courtney roberts home
   Jul 30, 2020

   I like viewing web sites which comprehend the price of delivering the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you! courtney roberts home

  • Avatar
   alaris products
   Jul 30, 2020

   It is extremely nice to see the greatest details presented in an easy and understanding manner. alaris products

  • Avatar
   best singapore travel guide
   Jul 30, 2020

   Really impressive post. I read it whole and going to share it with my social circules. I enjoyed your article and planning to rewrite it on my own blog. best singapore travel guide

  • Avatar
   census profiler
   Jul 30, 2020

   Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do census profiler

  • Avatar
   gaymens medicine circle
   Jul 30, 2020

   Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. gaymens medicine circle

  • Avatar
   unite here
   Jul 30, 2020

   This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things. unite here

  • Avatar
   The Academic Papers
   Aug 12, 2020

   The rates of all things are very high and the prices of electric have also increased and the poor people have to face many difficulties to pay their monthly electric bill. I appreciate you to introduced this bulb which saves the energy and saves money for us. dissertation writing service

  • Avatar
   sophie
   Oct 09, 2020

   I quite like reading an article that can make people think. Also, thanks for allowing for me to comment. Are you ready for the new game sims 4 skill cheats update! new cas items, configurable stairs and more.

  • Avatar
   Henry
   Oct 15, 2020

   Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. 토토사이트

  • Avatar
   Henry
   Oct 17, 2020

   I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. 토토커뮤니티

  • Avatar
   Josiah
   Oct 22, 2020

   I recently came across your article and have been reading along. I want to express my admiration of your writing skill and ability to make readers read from the beginning to the end. I would like to read newer posts and to share my thoughts with you. 무료릴게임

  • Avatar
   Josiah
   Oct 25, 2020

   I found Hubwit as a transparent s ite, a social hub which is a conglomerate of Buyers and Sellers who are ready to offer online digital consultancy at decent cost. 먹튀폴리스

  • Avatar
   AEIS Tuition
   Nov 07, 2020

   I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us. AEIS Tuition

  • Avatar
   biogrowth
   Nov 28, 2020

   I adore your websites way of raising the awareness on your readers. biogrowth

  • Avatar
   body coverage perfector
   Nov 28, 2020

   This was among the best posts and episode from your team it let me learn many new things. body coverage perfector

  • Avatar
   ketoyou keto
   Nov 28, 2020

   Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. ketoyou keto

  • Avatar
   homemade fleshlight
   Nov 29, 2020

   Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. homemade fleshlight

  • Avatar
   https://aboutmens.com/grow-extra-inches/
   Nov 29, 2020

   It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it! https://aboutmens.com/grow-extra-inches/

  • Avatar
   vigor smart
   Nov 29, 2020

   Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! vigor smart

Leave your reply

*
**Not Published
*Site url with http://
*
Dodano produkt do porównania